MyCard

Este un card utilizat pentru identificarea studenților, masteranzilor, doctoranzilor, personalului didactic de predare cu norma întreagă, personalului didactic auxiliar și de cercetare și personalului nedidactic din cadrul ULBS, ținând loc de legitimație de student, respectiv de serviciu.