Academia CISCO

  1. Descriere
  2. Cursuri oferite
  3. Data începerii cursurilor
  4. Înscrieri
  5. Taxe
  6. Desfăşurarea cursurilor
  7. Echipamente Academiei
  8. Personalul Academiei
  9. Programa analitică

Descriere

Firma CISCO, liderul mondial în domeniul interconectării reţelelor de calculatoare, prin reprezentanţa sa din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale, au stabilit un parteneriat, convenind aderarea la programul "CISCO Networking Academy". La acest program au aderat peste 50 de ţări.

Programul porneşte de la ideea că organizaţiile de orice nivel ar fi, nu au resursele necesare să proiecteze, construiască, şi să menţină în exploatare reţele de calculatoare, actualii specialişti neavând acces la beneficiile tehnologiilor moderne aplicate în reţelele de calculatoare. Acest program este menit să aducă la zi şi să completeze cunoştinţele persoanelor interesate în domeniul reţelelor de calculatoare.

Beneficiile parteneriatului stabilit sunt:

La Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Locala Cisco a luat fiinţă în anul 2001.

Cursuri oferite

Cursul CCNA v7 (Cisco Certified Network Associate) lansat în decembrie 2019.

Diplome obţinute pe urma cursului:

După fiecare modul, se va elibera de către CISCO Netacad un certificat de absolvire.

La sfârşitul celor 3 module, în urma unui examen susţinut în cadrul unui centru de examinare certificat de către CISCO, diploma de certificare CCNA.

Un modul se va întinde pe o perioadă cuprinsă între minim 12 şi maxim 16 săptămâni, cu câte 4 ore pe săptămână.

Modulele trebuiesc studiate în ordine, adică CCNA1, CCNA2 şi CCNA3. Nu este însă necesar să existe o continuitate în abordarea lor. După fiecare modul încheiat, există posibilitatea de a alege între:

Data începerii cursurilor

Înscrieri

Perioada de înscriere pentru fiecare semestru începe cu două săptămâni înaintea datei primei întâlniri de studii din cadrul unui nou semestru. La înscriere se va completa un contract tip, în două exemplare, şi va fi achitată suma pentru cursul respectiv, comform celor de mai jos. În cazul în care se vor înscrie mai mulţi decât numărul de locuri disponibile, cei veniţi vor fi trecuţi în ordinea sosirii cererilor, pe lista de aşteptare. Cu ocazia perioadei următoare de înscrieri, aceştia vor avea prioritate la ocuparea locurilor, cu condiţia confirmării, înscrierii şi efectuării plăţii sumei în prima săptămână din acea perioadă de înscrieri.

Au fost stabilite trei categorii de taxe, fiind astfel oferite facilităţi studenţilor la specializarea calculatoare din ULBS, respectiv celorlalţi studenţi/elevi.

Pentru cursanţii ce se înscriu în primul modul (CCNA1), va fi creat un cont nou pe site-ul CISCO Netacad. Ei vor obţine prin e-mail un username şi o parola temporare, necesare pentru a completa formularul online cu datele personale, respectiv cu username-ul şi parola dorită de către fiecare cursant. Cu acest cont cursantul va avea acces la materiale de curs, la situaţia notelor, respectiv la examene, folosindu-se de username-ul şi parola personală.

Pentru înscrieri urmaţi următoarea procedură:

Vă rugăm să :

Taxe

Categoriile de taxe sunt:

CCNA modulul 1

CCNA modulele 2 si 3

Training on-site:

Sumele de mai sus pot fi achitate astfel (studenţi şi persoane fizice):

După ce contractul a fost încheiat şi a fost plătită prima tranşă din sumă, cursantul respectiv va fi efectiv înscris în clasa deschisă pe site-ul CISCONetacad.

Nota:
Academia Locală CISCO îşi rezervă dreptul de a modifica aceste tarife, valoarea lor modificată aplicându-se începând cu urmatorul semestru al cursurilor oferite. De asemenea, este necesar formarea unei grupe de minim 12 cursanți pentru CCNA1 și 8 cursanți pentru CCNA2 și 3, în vederea începerii cursurilor.

Desfăşurarea cursurilor

Se va pune mare accent pe activităţile practice şi pe discuţii libere, pe baza subiectelor tratate în cursul studiat. Partea teoretică va fi studiată de către fiecare cursant, în afara întâlnirilor. La orele de curs, se vor trata doar punctele importante din capitolul current, respectiv se vor discuta nelămuririle apărute în timpul studiului individual. După caz, se va trece la activităţi practice sau exerciţii.

Sistemul de examinare şi de notare este întocmit şi întreţinut de către CISCO Netacad. Astfel, toate examenele se susţin online pe site-ul CISCO Netacad. Pentru aceasta este nevoie ca instructorul să activeze respectivul examen. Apoi, folosindu-se de username şi parolă individuală, cursanţii vor putea susţine examenele activate, obţinând un punctaj exprimat în procente.

Examenele sunt de tip grilă, şi se împart îin două categorii:
MCMA (Multiple Choice Multiple Answers) – grile cu răspunsuri multiple (toate răspunsurile corecte trebuiesc selectate, pentru a obţine punctaj maxim)
MCSA (Multiple Choice Single Answer) – grile cu un singur răspuns corect

Fiecărui semestru îi corespunde un proiect tip studiu de caz, pe baza căruia cursantul va fi notat de către instructor.

Echipamentele Academiei

Alte echipamente:

Echipamentele se gasesc in sala IE006 din cadrul Facultații de Inginerie, si sunt organizate in 36 bancuri de lucru pentru CCNA1, respectiv in 12 bancuri de lucru pentru CCNA2 și CCNA3.

Personalul Academiei

Prof. Dr. Ing. Remus Brad
Local Academy Main Contact
Curriculum Lead

Ing. Marius Bratu
Local Academy Instructor - CCNA
Cisco Certified Academy Instructor

Ing. Valentin LUP
Local Academy Instructor - CCNA

Programa analitică

CCNA v7.0

MODUL 1: Introduction to Networks

MODUL 2: Switching, Routing and Wireless Essentials

MODUL 3: Enterprise Networking, Security, and Automation