Centrul Comunicații și Marketing s-a înfiinţat în anul 1993 odată cu instalarea primul server SCO UNIX la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. Prin intermediul acestuia şi al reţelei instalate în clădirea Facultăţii de Inginerie, Centrul de Comunicaţii a oferit gratuit serviciul de e-mail tuturor doritorilor. Din acel moment printr-o dezvoltarea susţinută şi continuă Centrul de Comunicaţii a ajuns sa gestioneze o reţea de peste 800 de calculatoare cu o extindere metropolitană şi o infrastructură modernă de fibră optică.

În anul 2008, Centrul de Comunicaţii a devenit Direcția Comunicaţii şi Marketing, înglobând departamentul de Marketing şi Relaţii publice.

Ca punct de prezenţă RoEduNet în judeţul Sibiu deservim comunitatea academică sibiană şi nu numai. Prin intermediul acestuia se oferă acces la serviciile de reţea şi altor instituţii educaţionale şi de cercetare, organizaţiilor guvernamentale, non-guvernamentale şi non-profit.

Servicii

Evolutie

Materiale promoționale

Activități

Academia CISCO

Documente

Personal

Alumni

Contact